1 PRIVACYBELEID MELODYFASHION

Melodyfashion verwerkt persoonsgegevens van klanten en overige relaties met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Melodyfashion betreft twee winkels genaamd Melody en Symphony gevestigd in de Hamershof te Leusden.

1.1 Privacy-statement bestemd voor Klanten

1.1.1 Verwerking van uw persoonsgegevens.

Melodyfashion verzend periodieke nieuwsbrieven naar u met het softwarepakket Mailchimp. In dit pakket wordt geregistreerd:

1. uw naam en e-mailadres
2. datum inschrijving, datum laatste mutatie en evt. datum uitschrijving
3. verder enige technische gegevens zie hiervoor de informatie van Mailchimp zelf (klik hier)

Melodyfashion zal uw klantgegevens uitsluitend gebruiken voor de periodieke nieuwsbrief en niet gebruiken voor andere doeleinden. Er zijn geen andere organisaties die via Melodyfashion uw klantgegevens verkrijgen.

1.1.2 Toestemming

Melodyfashion verwerkt alleen uw gegevens met uw toestemming. Er zijn 3 mogelijke varianten:

1. Vanaf 25 mei 2018 vragen de verkopers op adhoc basis of u ingeschreven wilt worden. U dient dan een formulier in te vullen met uw Naam en E-mailadres. Melodyfashion zal u dan abonneren voor de nieuwsbrief op basis van deze gegevens. Het formulier wordt bewaard door Melodyfashion als bewijs van inschrijving.
2. U kunt zich zelf ook abonneren op de nieuwsbrief, zie daarvoor het menu genaamd “Onze nieuwsbrief” op de website
3. Indien u in het verleden reeds in onze nieuwsbrief module staat, worden u geacht toestemming verleend te hebben, immers u kunt en kon zich altijd uitschrijven.

1.1.3 Uw rechten

Conform de AVG heeft u het recht om uw gegevens aan te passen. Bij iedere nieuwe nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om:

1. uw gegevens te wijzigen
2. u af te melden uit de nieuwsbriefmodule, u ontvangt een geautomatiseerd mailtje dat u bent uitgeschreven.

Natuurlijk kunnen wij dit ook voor u op verzoek doorvoeren.

1.1.4 Bewaartermijn van uw gegevens

Uw gegevens worden net zolang bewaard totdat u zichzelf uitschrijft voor de nieuwsbrief. Mailchimp zorgt ervoor dat bij uitschrijving u per direct geen nieuwsbrief meer ontvangt. Mailchimp verwijderd echter uw gegevens niet. Daarom zullen wij binnen de 6 maanden na uw uitschrijving uw gegevens definitief vernietigen.

1.1.5 Beveiliging van uw gegevens

1. Medewerkers van Melodyfashion dragen optimale zorg voor uw gegevens onder hun beheer en hebben geheimhouding betreffende uw naam en e-mailadres.
2. Melodyfashion maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de gegevens die zij verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen datalekken.
3. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische (ICT-)ontwikkelingen.
4. Bij het constateren van een gegevenslek (inbreuk) zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en zal er melding gemaakt worden bij de daarvoor bestemde instanties.

1.2 Privacy-statement bestemd voor overige relaties

Van overige relaties (leveranciers, accountant etc. ) worden de Naam van de organisatie, de namen van de contactpersonen inclusief telefoonnummers en E-mailadressen vastgelegd in Google / Gmail. Specifieke details tussen organisaties en Melodyfashion worden uitgewerkt in verwerkingsovereenkomsten en overige verplichte documenten (registers e.d.) om te voldoen aan de eisen van de AVG.

1.3 Wijzigingsclausule

Melodyfashion behoudt zich het recht voor om het huidige privacy-statement te wijzigen, mits binnen de regels van de AVG. Op de website van Melodyfashion is op elk willekeurig moment het op dat moment geldende privacy-statement te raadplegen, Klik hier.

1.4 Contactgegevens

Voor informatie of voor het uitoefenen van wettelijke rechten, kan contact opgenomen worden met Evert Jan Hooijer
evert.jan.hooijer@check-privacy.nl
06-5763 0101